Přehled SWIR kamer Xenics pro průmyslové aplikace:

Xenics SWIRMaticové kamery Xenics 0.9 - 1.7 µm (NIR + SWIR)

Kamery Xenics pracující v blízké infračervené oblasti (Near-IR), nebo v krátkovlnné oblasti (Short-Wave-IR) se používají zejména v průmyslu pro kontrolu kvality potravin, inspekci polovodičových struktur, třídění odpadů, nebo např. oddělování polymerů od přírodních materiálů, atd. Kamery lze také použít pro infračervenou spektroskopii, zobrazování velmi horkých předmětů a podobně.

Společnost Xenics uvedla novou kameru Xeva-2.35-320 s rozhraním CameraLink a USB 2.0 a kameru Bobcat-320

Seznam SWIR kamery Xenics:

Bobcat-320 320 x 256 @ 100/400 Hz CameraLink/GigE
Bobcat-320-Gated 320 x 256 @ 28 Hz (80 ns) CameraLink/GigE
Bobcat-640 640 x 512 @ 100 Hz CameraLink/GigE
Cheetah-640CL 640 x 512 @ 120/400/1730 Hz CameraLink
Cougar-640 640 x 512 @ 1.42 Hz CameraLink
Rufus-640-Analog 640 x 512 @ 25/30 Hz Analog (PAL/NTSC)
Xeva-1.7-320 320 x 256 @ 60/100/350 Hz CameraLink nebo USB 2.0
Xeva-1.7-640 640 x 512 @ 25/90 Hz CameraLink nebo USB 2.0
Xeva-2.35-320 320 x 256 @ 100/350 Hz CameraLink nebo USB 2.0
XS-1.7-320 320 x 256 @ 50/60/100 Hz USB 2.0