R&D a průmyslové aplikace, Bezpečnostní a zabezpečovací aplikace

Včasné odhalení požáru a posouzení obsazení místností (bez narušení soukromí), je nanejvýš důležité pro záchranu životů a majetku. Detektory kouře často reagují pouze, je-li místnost zcela naplněna kouřem, a když se hladina CO začne dramaticky zvyšovat.

Zobrazování infračervenou kamerou v pásmu NIR + SWIR je používáno pro bezkontaktní kontrolu kvality ovoce a dalších potravin. Pomocí infračervené kamery lze detekovat nezvyklý obsah cukru a kyselých látek, podpovrchovou hnilobu a další povrchové kazy a poškození.

Kamery Xenics vynikají velkou kvalitou obrazu ve všech vlnových délkách infračerveného spektra, dostačující i pro nejnáročnější úlohy.