SWIR termografie InGaAs krátkovlnné infračervené (SWIR) kamery obvykle pracují v reflexním režimu zobrazování, kde kamera detekuje světlo odražené od objektu, který je předmětem šetření. Toto světlo může pocházet ze slunce, měsíce, hvězdy, noční záře, průmyslového světelného zdroje, jako jsou žárovky, lampy, LED, lasery, atd. Nicméně SWIR kamery mohou také detekovat infračervené záření emitované horkými předměty s teplotou nad 300 °C. Při SWIR kalibraci může kamera zobrazovat teplotu horkého předmětu, můžeme převést zobrazování kamery do SWIR termografie.

Kde se SWIR kamery pro termografii používají?

Příkladem snímání vysoké teploty mohou být aplikace pro monitoring průmyslové pece, kontrola skleněných láhví, detekce strusky v roztaveném kovu. V těchto aplikacích je často požadována vysoká rychlost snímání tepelného záření ve SWIR spektru. Vysoká rychlost v tomto případě znamená snímání s několika stovkami snímků za sekundu pro plošné kamery nebo několik kHz pro řádkové kamery.

Vysokorychlostní SWIR zobrazování je typický požadavek pro civilní výzkum a vývoj (R&D).

Jaké vlastnosti jsou zapotřebí?

Obecně uživatelé tohoto typu výrobku potřebují velmi flexibilní kamery pro sledování různých podmínek, které mohou nastat v průběhu jejich projektů.

Jedním z klíčových prvků je, aby bylo možné detekovat teplotní rozdíly ve vysoké rychlosti. V závislosti na tepelné scéně a souvisejícím teplotním rozsahu je třeba akceptovat integrační čas kamery. Tím zobrazovací rychlost i rozsah teploty a citlivost kamery jsou laděny nejlepším možným způsobem, aby byly splněny požadavky aplikace.

Kromě silného jádra elektroniky umožňujícího tuto flexibilitu, je zapotřebí robustní datové rozhraní, jako CameraLink nebo CoaXPress zajišťující kompletní zpracování dat na přijímacím počítači.

Kromě toho je důležité mít široký výběr výměnných objektivů, tak, že je kamera snadno přizpůsobitelná pro jednotlivé scény.