Sledování stavu a hot spot detekce Condition Monitoring je proces neustálého sledování a kontroly průmyslových zařízení. Uvnitř těchto zařízení, chcete obvykle sledovat provozní parametry, jako je teplota nebo vibrace z různých komponentů stroje.

Termografie je velmi důležitou součástí tohoto procesu. To vám umožní zjistit a analyzovat horké skvrny uvnitř procesu. Rychlá detekce těchto potenciálních tepelných anomálií zabrání předčasnému selhání instalace.

Kde se sledování stavu a detekce hot spotu používá?

Condition Monitoring je hlavní součástí obecného programu prediktivní údržby. Sledováním kritických prvků v procesu:

  • se vyhnete neplánovanému zastavení výroby,
  • můžete efektivně plánovat činnosti údržby,
  • můžete zvýšit životnost různých komponent ve výrobním řetězci