Rozšířené kamerové systémyDelší vlnové délky pronikají snadněji mlhou a kouřem, protože je méně zakrývají malé částice. Ale použití jediného rozmezí vlnových délek má také své nevýhody.

Někdy může být tepelný kontrast scény nízký. Např. dvakrát denně má přistávací dráha stejnou teplotu (vyzařování) jako okolní trávníky. V námořním prostředí mohou objekty převzít teplotu vody, jsou-li v ní ponořeny po dlouhou dobu.

Když jsou ale viditelné, SWIR a termální kamery kombinované, obrázky mohou prozradit více podrobností, které nejsou zřetelné samostatně v žádném z použitých pásem.