Ochrana perimetru a kritické infrastrukturyInfračervené zobrazování je zásadní technologie pro detekci hrozeb, jako je agrese nebo přírodní katastrofy pro kritické infrastruktury (a jejich okolí) země nebo státu. Každá nezávislá země a stát má aktiva, která mají zásadní význam pro strategické, hospodářské a sociální důvody. Tato aktiva jsou označovány jako kritické infrastruktury. Často jsou tyto infrastruktury zařízení vztahující se k výrobě (pitné) vody, potravin, veřejného zdraví, komunikací, výroby a distribuce elektrické energie, pohonných hmot, dopravy, přístavů, národní bezpečnosti, financí a ozbrojených sil.