Zobrazování infračervenou kamerou v pásmu NIR + SWIR je používáno pro bezkontaktní kontrolu kvality ovoce a dalších potravin. Pomocí infračervené kamery lze detekovat nezvyklý obsah cukru a kyselých látek, podpovrchovou hnilobu a další povrchové kazy a poškození.

Odhalování podpovrchové hniloby ovoce

Při snímání ovoce barevnou kamerou lze sice z barevnosti a tvaru ovoce usuzovat na jeho stav, ale právě různorodá barevná textura může velmi komplikovat odhalování povrchových vad (záseky, otlučeniny).

Odhalování vnitřní hniloby ovoce

Infračervená SWIR (Short Wave Infrared) kamera pracuje v jiném rozsahu vlnových délek (0,9 – 1,7 µm), než klasická barevná kamera (0,4 – 0,7 µm). Díky tomu dochází k odfiltrování barevné textury a lze tak daleko snadněji detekovat různé záseky, díry od hmyzu a další povrchové kazy. Navíc, záření o delší vlnové délce proniká hlouběji do buněčné struktury slupky. Pokud je ovoce v pořádku, většina infračerveného světla se odrazí od povrchu. Pokud některá část povrchu absorbuje více světla než jiná, je to známkou odlišné struktury pod povrchem a naznačuje to podpovrchovou hnilobu. V obrazu se takové místo projeví jako tmavá oblast na povrchu ovoce.

Separace kamenů z kávových zrn

Separace cizích předmětů z potravin při balení

Díky různé odrazivosti povrchů a jinému obsahu vlhkosti lze snadno detekovat cizí předměty například v luštěninách, oříšcích, nebo kávě, přítomnost kamenů v bramborech, atd.

Pro inspekci předmětů a potravin na dopravnících a pohyblivých pásech je vhodné použít řádkovou NIR/SWIR kameru.