Infračervené kamery pro průmysl, vědu a výzkum, termografii, bezpečnost a ochranu majetku

O nás

Zabýváme se technickou podporou v oblasti infračerveného zobrazování a prodejem infračervených kamer společnosti Xenics. Tato belgická firma se specializuje na výrobu kamer pracujících v pásmu infračerveného záření od 0,9 µm do 14 µm. Pokrývá tak oblast blízkého infračerveného, krátkovlnného a dlouhovlnného záření pro termografii. Společnost Xenics má pod kontrolou celý proces výroby včetně čipů. To ji umožňuje výrobu nebo úpravu kamer na míru dle konkrétních požadavků zákazníka.

Kamery jsou dostupné ve variantách NIR+SWIR i jako řádkové, MWIR, LWIR.

SWIR - krátkovlnné infračervené zobrazování

Bio, lékařské, zubní a farmaceutické infračervené zobrazovaníSWIR neboli Short-Wave (krátkovlnné) infračervené zobrazování pokrývá rozsah vlnových délek od 0,75 µm do asi 3 µm. Lze zde zahrnout také NIR zobrazování blízké viditelnému světlu v rozsahu 0,75 – 1,5 µm.

Inspekce polovodičů a solárních článkůI když světlo v pásmu SWIR není viditelné lidským okem, fotony jsou v interakci s objekty podobně jako ve viditelné oblasti. Na rozdíl od termografického snímání (které je založeno na vyzařování tepla) je infračervené snímání založeno na odrazu dopadajících fotonů od zkoumaného povrchu. Rozsah vlnových délek pak určuje, do jaké hloubky zkoumaného objektu fotony proniknou.

Díky tomu, že odrazivost různých materiálů v infračervené oblasti je odlišná od viditelného spektra, můžeme toho využít např. k třídění objektů podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, které ve viditelném spektru není možné. SWIR kamery lze také využít pro zobrazení vrstev skrytých pod viditelným povrchem. Typickým příkladem tohoto jevu je odhalování padělaných obrazů.

Příklady využití infračervených kamer naleznete zde

LWIR - dlouhovlnné infračervené zobrazování

Inspekce drátů vysokého napětíLWIR neboli Long-Wave (dlouhovlnné) infračervené zobrazování pokrývá rozsah vlnových délek od 8 µm do 15 µm. Lze zde zahrnout také MWIR neboli Mid-Wave (středovlnné) infračervené zobrazovaní v rozsahu 3 – 8 µm).

Všechny objekty s teplotou nad absolutní nulou (-273,15 °C), vyzařují tepelné záření. Čím má objekt vyšší teplotu, tím je intenzita záření vyšší. Toto záření se také nazývá infračervené záření, protože je vyzařováno převážně v infračerveném spektrálním pásmu elektromagnetického spektra.

Ochrana perimetru a kritické infrastruktury(Infrared) termografie je bezkontaktní snímání a měření teploty. Infračervená kamera se používá pro detekci a zobrazení záření v infračervené části elektromagnetického spektra. Přeměna shromážděného záření na měření teploty se provádí buď interně v termokameře nebo on-line pomocí externího, případně postprocesního softwaru. Tato konverze je složitý proces, kdy musíme znát a dobře používat fyzikální zákonitosti a vlastnosti záření objektu, jeho okolí a atmosféry, jako je např. stupeň emisivity povrchu měřeného objektu nebo kompenzace odražené teploty. Po tomto zpracování poskytuje termokamera obraz, kde si můžete přečíst naměřenou teplotu v tzv. termogramu.

Příklady využití infračervených kamer naleznete zde

Stránky společnosti XENICS: www.xenics.com